ประกันคุณภาพและพัตนาองค์กร


 รายงานผลประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2557

                การบริหารความเสี่ยง 

                ผลการประเมินจากคณะกรรมการ

  รายงานผลประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2554  

                     - เอกสาร QM

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-01

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-02

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-03

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-04

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-05

                     - เอกสาร QP-UNIQ-MSU-06