ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคา
อาคารบริการกลางกลาง ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4375-4442 , 0-4375-4410
โทรสาร : 0-4375-4411 , 0-4375-4441 , 043-754410
โฮมเพจ : www.uniquestmsu.msu.ac.th
อีเมล์-
         

แผนที่เดินทางมา  สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม