ฐานข้อมูลนักวิจัย

 

ฐานข้อมูลนักวิจัย

ผศ.ดร.อดิศักดิ์ ปัตติยะ

 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด :Ph.D. (Chemical Engineering)

อีเมล์ : adisak_pattiya@yahoo.com

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316 ต่อ 3036

 

 

 

 

ชื่อผลงาน ปี สถานะ
โครงการทดสอบผลิตน้ำมันชีวภาพจากชีวมวลด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 2557 สำเร็จ 
โครงการผลิตไบโอออยล์จากชีวมวลของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ปริมาณ 1 ลิตร 2558  สำเร็จ
โครงการทดสอบผลิตน้ำมันชีวภาพจากชีวมวลด้วยกระบวนการ Fast Pyrolysis ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  2558  สำเร็จ
โครงการผลิตไบโอออยล์จากชีวมวลของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ปริมาณ 2 ลิตร  2560  สำเร็จ
โครงการ การพัฒนากระบวนการทอรีแฟกชันแบบใหม่สำหรับชีวมวลในประเทศไทย  2560  กำลังดำเนินการ

 

 

 

 

 

   ผศ.ดร.โสภา แคนสี

 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุด :ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร)

อีเมล์ : sopa.c@msu.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ภายใน :043-754316

 

 

 

 

ชื่อผลงาน ปี สถานะ
วิเคราะห์ผลตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาเวอร์ จำกัด 2559 สำเร็จ 
วิเคราะห์ผลตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไบโอ-พาเวอร์ จำกัด 2560  สำเร็จ