ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562 [อ่าน : 853 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 [อ่าน : 481 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [อ่าน : 24 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 [อ่าน : 12 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตราการในการควบคุมการใช้ไฟฟ้าของสำนักบริการวิช...

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง มาตราการในการควบคุมการใช้ไฟฟ้าของสำนักบริการวิช... [อ่าน : 8 ครั้ง]

แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน และการบริหารจัดการขยะ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 6 ครั้ง]

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2562

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ประจำปี 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญเข้าร่วม การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ... [อ่าน : 117 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึ...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัคบ้า รุ่นที่1" [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจาะล...

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือและเตรียมควา... [อ่าน : 193 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 304 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบงานสารบรรณ หลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การทำลายเอ... [อ่าน : 211 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและ...

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า จ.เพชรบูรณ์(CSR) [อ่าน : 6 ครั้ง]

โครงการทบทวนแผนดำเนินงานปี2562

โครงการทบทวนแผนดำเนินงานปี2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุค...

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3-5 [อ่าน : 7 ครั้ง]

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุค...

รูปกิจกรรมการออกกำลังกายของบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1-2 [อ่าน : 21 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่