ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 [อ่าน : 1439 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาค...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563 [อ่าน : 885 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 [อ่าน : 280 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 [อ่าน : 65 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์สำนักบริการวิชาการ
ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรม [อ่าน : 84 ครั้ง]

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [อ่าน : 39 ครั้ง]

การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ปร...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเรียนเชิญเข้าร่วม การจัดทำโครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ... [อ่าน : 31 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทาง...

โครงการฝึกอบรม e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร" รุ่น 1 [อ่าน : 22 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเทคนิคการเขียนหนังสือ... [อ่าน : 21 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ขั้นตอนและขบวนการ การควบคุมพัสดุการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน การต... [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ห...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีราคาประเมิณทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับ... [อ่าน : 23 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ค...

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่2/2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ่าน : 7 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 2/2563 [อ่าน : 9 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที...

การประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 1/2563 [อ่าน : 8 ครั้ง]

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและ...

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า จ.เพชรบูรณ์(CSR) [อ่าน : 21 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่