ข่าวอบรม / ประชุม / สัมมนา
โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิ...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 [อ่าน : 442 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560 [อ่าน : 1054 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560 [อ่าน : 1014 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภา...

โครงการฝึกอบรมประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560 [อ่าน : 1162 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
บทความ / เอกสารวิชาการ
วัฒนธรรมองค์กร Uniquest MSU W...

Uniquest MSU Way : “PLUS TEAM” [อ่าน : 27 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ข่าวสาร สาระน่ารู้ สำนักบริการวิชาการ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำคว...

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 [อ่าน : 39 ครั้ง]

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเ...

ความรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ [อ่าน : 33 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมการอบรมสัมมนา
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ... [อ่าน : 17 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระเบียบงานส... [อ่าน : 56 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสู...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การทำบัญชีตามแบบบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิ... [อ่าน : 49 ครั้ง]

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักส...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ ระเบียบงานส... [อ่าน : 62 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย...

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับจังหว... [อ่าน : 12 ครั้ง]

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุ...

สำนักบริการวิชาการ จัดการประชุมสัมนาทบทวนแผนการยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [อ่าน : 72 ครั้ง]

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแผนที่